(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Dags att återställa marken vid Parkslingan” den 21 maj:

Arbetet med projektet Parkslingan i Stureby är i full gång och 69 av totalt 110 lägenheter är i dagsläget sålda.

Hela projektet, såväl produktionsprocessen som lägenheterna, är miljömärkt enligt Svanen.

Inom kort påbörjas markarbeten på platsen och första inflyttning beräknas ske under hösten 2014.

Ulrika Sohlenius,

projektutvecklare

Veidekke Bostad