(rubrik saknas)

I Stockholms stad bör ett småskaligt projekt införas där man med häst hämtar soporna lokalt i något av Stockholms bostadsområden. På så sätt synliggörs sophanteringen och avfallsfrågan uppmärksammas för de boende i området, framförallt för barnen. Genom att låta barnen ta del av sopinsamlingen på ett pedagogiskt och lustfullt sätt lägger man grunden för ett hållbart konsumtionsbeteende och minskade avfallsmängder som dessutom förbättrar miljön.

För att lyckas bryta den negativa trend vi ser i samhället med ökande avfallsmängder måste framförallt barn och ungdomar bli medvetna om hur avfall uppstår och vad som händer i avfallshanteringen.

Man kan diskutera vem som ska ha ansvaret för hästarna och stå för kostnaderna i ett projekt som detta, staden eller något allmännyttigt bostadsföretag. I Malmö pågår redan ett projekt av det här slaget. Där är det MKB Fastighets AB som driver sophämtningen med häst. Projektet startade för två år sedan och finns i dag bland annat i Rosengård med mycket positivt resultat. Färre sopbilar kör runt på området och hästarna drar uppmärksamhet till sig och därmed också till själva sophämtningen.

Det är inte bara miljövänligare att använda hästar, de sprider samtidigt glädje för de boende i området. I samband med sophämtningen får barnen i den lokala skolan dessutom följa med och plocka skräp och lära sig mer om källsortering.

Magnituden av avfallsproblematiken uppmärksammas alltmer på olika nivåer. Med anledning av den pågående avfallsutredningen står det på regeringens hemsida att ”Översynen ska ta sin utgångspunkt i att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt.”

Att införa sophämtning med häst skulle visa avfallshantering på ett för miljön gynnsamt sätt.

Lovisa Lönegren, trainee

Naturskyddsföreningen

Beatrice Sundberg,

ordförande Stockholms

Naturskyddsförening