(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Är det högertrafik i mataffären?” den 19 mars:

Även om det inte finns några trafikregler som gäller på parkvägar och liknande ställen måste du väl ändå hålla med om att om alla bemödade sig att hålla till höger i alla lägen skulle det underlätta framkomligheten alltid och överallt.

Så är ju faktiskt inte fallet i dag, ens på trottoarer och gångstråk. Där råder en anarki utan like. Skulle man ha samma trafikbeteende på våra vägar skulle siffran för döda och skadade vara skyhög.

Varför ändra trafikbeteendet när man är gångtrafikant?

Går alltid till höger