(rubrik saknas)

SVAR Svar på insändaren ”Läkartiderna är för korta för att få hjälp” den 26 mars:

Tusen tack för dina synpunkter. Jag har stor förståelse för din berättelse och du ska inte behöva ”börja om” varje gång du besöker oss för dina besvär. Därför vill jag be dig att kontakta mig personligen så att vi kan reda ut dina frågor.

Jag vill också passa på och informera om att Capio Vårdcentral Årsta har genomgått stora förändringar under de senaste två åren. Från en vårdcentral som hade grundat större delen av verksamhet på hyrläkare och hyrpersonal har vi börjat bygga en helt ny vårdcentral med mer än 25 nyanställda varav tolv nya läkare (åtta specialister i allmänmedicin), sex nya distriktssköterskor/sjuksköterskor och medveten och riktad satsning inom psykisk ohälsa genom att nyanställa två egna legitimerade psykologer.

Vi har ändrat en stor del av våra rutiner, bland annat startat en öppen mottagning-drop in för våra patienter. Många rutinändringar har genomförts tack vare synpunkterna och förbättringsförslag som våra patienter har framfört till oss.

Detta är oerhört värdefull information i vår strävan att ständigt bli bättre. Trots detta så återstår mycket arbete men vår målsättning är att bli det första och bästa alternativet för våra patienter och närboende i Årsta.

För att utveckla relationerna till våra patienter och närboende och arbeta förebyggande har vi tidigare hållit en rad öppna föreläsningar om till exempel yrsel, diabetes och sömn. En ny öppen föreläsning om stress äger rum den 18 april klockan 16.30. Den kommer att hållas av våra nya psykologer. Alla våra gamla och nya patienter och boende i Årsta är välkomna.

Tack än en gång för dina synpunkter och välkommen att kontakta mig.

Aynur Metin, verksamhetschef Capio Vårdcentral Årsta