(rubrik saknas)

En tendens hos politiker på sistone har varit att ge bidrag till konsumtion i stället för att satsa på gemensamma lösningar. Rut- och rotbidrag som kostar hisnande 17 miljarder per år utnyttjas främst av invånare i rika kommuner som Danderyd.

Rättvisare skulle vara att i stället ge mer gratis hemhjälp utifrån behov, eller varför inte förkorta arbetsdagen för alla.

Samma sak syns i trafikpolitiken: miljöbilspremie och skattefinansierade stadsmotorvägar kan utnyttjas av dem som har råd med bil, men drabbar hela samhället genom utsläpp, trängsel och buller. Att i stället använda pengarna till utbyggd, avgiftsfri kollektivtrafik skulle gagna alla.

Bidrag till konsumtion når några procent av befolkningen, medan gemensamma lösningar når alla. Det kan var något för politiker att fundera på inför valet.

Unik snöflinga