(rubrik saknas)

Jag tycker att vikarier borde avskaffas i skolan. Varför inte bara ställa in lektionen? Vikarier kostar pengar samtidigt som de kanske inte ens kan ämnet som de ska undervisa oss i.

Det är lika bra att sluta ta in vikarier i skolan.

Elev