(rubrik saknas)

I vårt närområde finns ett av de mest förorenade områdena i Sverige – Vinterviken. Vi vet redan att höga halter av bly och arsenik finns i området särskilt nere vid stranden. Efter sommaren kommer resultaten från ytterligare undersökningar i jakten efter gifter i Vinterviksområdet.

När man fick reda på halterna av gifter tog det två år innan något hände. Då lade man grus över området och satte upp en varningskylt. Där varnar man till försiktighet för barn och hundar.

Miljökontorets direktör uttalade sig i Lokaltidningen Mitt i (29/11 2011) och sade att bara om barn sätter sig ner och gräver och får i sig jord kan det vara farligt. Han tror sig sedan stilla oron genom att säga att barn gräver ju inte särskilt djupt.

Vinterviken är speciellt med alla människor med barnvagnar och hundar som rör sig i området. Det finns alltså stora risker för exponering av gifterna. Att Vinterviken i dag är klassat som ett av de tio mest förorenade områdena i länet känns extra allvarligt med tanke på alla som vistas där för att promenera, fika eller bada. Därför krävs handling omedelbart när resultaten finns på bordet.

Vi är oroliga för att inget kommer att göras eftersom regeringen har dragit ner på anslagen för sanering av förorenade områden från 2011 och framåt. Naturvårdverket har också slagit larm och sagt att man inte kommer att klara sina åtaganden när det gäller sanering av förorenade områden. Vänsterpartiet har föreslagit en ökning av anslaget med 150 miljoner kronor årligen för att saneringen ska kunna öka.

Därför uppmanar vi regeringen och kommunen att inte fördröja saneringen med en enda dag. Starta planeringen för sanering nu och sanera snarast. Då kan vi kanske till och med kan hoppas på en utmärkt badplats inne i viken för de allra minsta så småningom. Något som saknas i området.

Caroline, Hans, Eva, Karl-Johan och Erik, Miljögruppen/Vänsterpartiet LiljeholmenHägersten