(rubrik saknas)

Jag har ett förslag om Elektraparken som har varit en flyktingförläggning som nu rivits. Återställ platsen som den var förut – till fotbollsplan och ishockeybana.

Jag var själv där och åkte skridskor. Runtomkring var grönområden som var rekreation för många. Låt kommunen sköta detta utan inblandning av Brännkyrka.

Jag har bott här i 66 år och sett många förändringar, men detta bör återställas till sitt ursprungliga skick.

Kajsa Johansdotter