ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Angående artikeln ”Första steget mot radhus i friområde” den 13 februari:

När Skogsstyrelsens inventering av Rågsveds friområde visade höga naturvärden borde alliansen slagit till bromsen och stoppat markanvisningen i friområdet. 80 procent av skogsmarken är så värdefull att den klassas som nyckelbiotop. Något som endast 1,5 procent av skogsmarken i övriga Sverige når upp till. Vi har alltså något särdeles fint här i Rågsved.

När upplagsområdet Snösätragränd till slut är avvecklat så finns också möjligheten att göra något fantastiskt: ett naturreservat. Friområdet är väkänt för sina höga ekologiska värden.

Det står i Översiktsplan 99, i en rapport till stadsbyggnadskontoret ”Stockholms ekologiska infrastruktur” och i länsstyrelsens rapport om tätortsnära natur ”Aldrig långt till naturen” där området också är föreslaget som naturreservat.

Värdena i området är kända på alla nivåer i planeringen. Stockholms stad har också ett miljöprogram som säger att man ska undvika att exploatera på ekologiskt värdefull mark. Även den nya översiktsplanen (ÖP 2010) säger att man ska utveckla rekreation och biologisk mångfald mellan Högdalen och Fagersjö.

Men dessa dokument passar inte in när man nu som Joakim Larsson (M) och alliansen ”tycker” att de kan kombinera småhus med natur. Om man tänker bygga i naturen, avverka hundratals träd och anlägga nya bilvägar i friområdet, har man då kombinerat? Nej, man har exploaterat.

Årstaborna och Älvsjöborna lyssnar man mer på och de får var sitt naturreservat. Det verkar vara något fel på Rågsved som Joakim Larsson med medhjälpare ska rätta till genom att, ja faktiskt, förstöra ett mycket uppskattat rekreationsområde. Rågsvedsbor göre sig inte besvär, naturen ska bebyggas vare sig det är nyckelbiotop och värdefull natur eller kolonilotter!

Kräpplagruppen

ANNONS