ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Den nya matbutiken som ska byggas på Karlandaplan i Farsta centrum kommer att generera massor med mer biltrafik i närområdet, speciellt längs med Farstavägen. Det enda säkra sätt att korsa Farstavägen från husen på Ölmevägen är via viadukten i korsningen Farstavägen/Nykroppagatan. En viadukt som nu ska bommas igen och alla vi gångtrafikanter som bor i området ska tvingas upp på vägen för att korsa vägen med mer trafik än i dag.

Det bevakade övergångsstället fungerar föga bra med tanke på hur många bilister som kör mot rött. Men det är klart att de som bestämmer inte bor här i området.

Jag tycker stadsbyggnadskontoret ska ta och tänka om och låta viadukten få vara kvar. Den fyller en viktig funktion och är mångas säkra passage upp till köpcentret och t-banan. Man kan bara hoppas att man i alla fall använt hjärnan när det gäller in- och utfarten till Karlandaplan som redan i dag är ett problem ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Boende på Ölmevägen