(rubrik saknas)

Nu har det tråkiga hänt att man skövlat mycket vackra rosbuskar som smyckade en ful berghäll vid Ålgrytevägen, nära dagiset.

Vad är syftet med att skövla dessa rikt blommande buskar? Nu står en ful kal bergknalle kvar.Var buskarna i vägen för någon? De stod ju helt avskilda flera meter från gångväg och hus.

Det verkar totalt omdömeslöst att radera ut dessa vackra buskar.Är det sådan brist på sysselsättning så att man tar till sådana sysslor som att förfula området?

Många har glatt sig åt skönheten som dessa buskar spritt sommartid. Nu har vi bara en knagglig ful berghäll att skåda på den platsen.

En som gillar det

vackra, inte det fula