(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Förbifarten inte bara för Stockholm” den 19 februari:

Varje dag ska tiotusentals Stockholmare ta sig till arbetet och många av dem färdas med bil. Arbetspendlingen tillsammans med långväga resenärer som passerar Stockholm gör att vägnätet blir överbelastat.

Den lösning som ligger närmast till hands är att utöka vägnätet. Det är också vad den borgerliga alliansen föreslår i och med Förbifart Stockholm.

Problemet är bara att fler vägar ger mer biltrafik. Enligt Trafikverkets egna beräkningar kommer Förbifarten att vara igenkorkad efter 10–15 år.

En mer långsiktig lösning är då att bygga ut pendeltågstrafiken mellan Häggvik och Kungens Kurva via Akalla och Hjulsta. Tät och pålitlig tågtrafik gör att fler kan åka kollektivt till jobbet. På så sätt avlastas vägnätet och framkomligheten förbättras för yrkestrafiken och för de resenärer som väljer att ta bilen, trots utbyggd kollektivtrafik.

Johan Norlin