ANNONS

(rubrik saknas)

Bostadsförtätningen är orsak till de flesta problemen i närheten av Essingeleden, anser skribenten.arkivbild
Bostadsförtätningen är orsak till de flesta problemen i närheten av Essingeleden, anser skribenten.arkivbild
ANNONS

Stora delar av södra och sydvästra förorterna till Stockholm ska nu förtätas maximalt. I Hägersten och Fruängen pågår förstörande av stora arealer parkmark. Den levande jorden som fungerar som regenererande ytor där luftföroreningar och partiklar normalt landar, dödas/försluts med asfalt och betong för evigt.

Boende får därmed i sig ännu mer partiklar som via lungorna går ut i blodet. Det skapar fler sjuka i allergier, hjärtsjukdomar med flera besvär. Speciellt barnen är utsatta av kväveoxider och marknära ozon.

De hus som byggs blir som murar vart man än vänder blicken. Denna stressande miljö med mer bilköer och fler genomfartsgator ger redan nu kännbart mycket sämre luft än tidigare. Det påverkar välmåendet negativt och kommer att ge fler sjuka människor i dessa områden.

Då det är bostadsförtätningen som är orsak till de flesta problemen i närområdet till Essingeleden och uppkomna genomfartsgator så är överklaganden av byggärenden livsviktigt för alla som bor där, speciellt för nyinflyttade barnfamiljer. Den gettofiering politikerna planerar för ger inte något gott åt någon boende.

Förtätningen av bebyggelsen är en ständigt pågående process enligt exploateringskontoret.

Eskil