(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sluta att överklaga allt som ska byggas” den 19 februari:

Jag är en av dem som engagerat mig i att det inte ska byggas bostäder i den gröna skogsdunge som Aspuddens skolbarn använder.

Barnen som slagträ? Så ser inte jag det. Det är ju barnen som använder ytan, det är för dem den är viktig. Extra viktig är skogsdungen och gräsmattan eftersom skolan är fylld till bristningsgränsen med elever. Från början var det tänkt att det skulle gå cirka 600 elever i skolan, nu går där 1 000.

Jag är inte emot bostäder, men bygg inte på denna plats som är så viktig för barnen. Mer logiskt vore i så fall att bygga en extra skolbyggnad för den proppfulla skolan. Sedan är det ju så med protestlistor att det är valfritt att skriva på!

Emma