(rubrik saknas)

För vem sker snöröjningen? Om jag som skattebetalare är beställare, vilket jag hoppas och tror, så vill jag meddela att jag inte vill ha den snö som röjs på gatan upplogad som en oforcerbar vall till mitt garage och garageuppfart.

Bedrövligt och extremt nonchalant hanterat! Förväntar mig en omedelbar skärpning.

Jan C