(rubrik saknas)

I Aspudden och Midsommarkransen planeras flera nya byggprojekt. Där ibland en ny skola samt nya bostäder vilket är nödvändigt och brådskande då många elever i området får använda tillfälliga baracker som klassrum och bostadbristen är stor.

Men i stället för att glädjas över riktiga klassrum och att fler får bostad, så finns det alltid skäl till att stoppa allt nytt. Lappar sätts upp och mejl skickas ut med en smått aggressiv underton och med en uppmaning om att skriva under överklaganden.

I Aspudden används barnen som slagträ. Där är argumentet att det byggs hus mitt på barnens skolgård och att det hindrar barnens lek och utveckling. Husbyggen har stoppats där förr och vi ska stoppa dem nu med, sägs det. Det goda mot det onda!

Fakta är att husen planeras längs skolgårdens gräns och eftersom det inte finns befintliga byggnader där så upplevs det som att de tillhör skolgården. Detta är dock inte skäl nog att vägra andra att kunna bo i området. Kom med kreativa åsikter om bostädernas arkitektur och utformning i stället så att bygget blir en trevlig inramning till skolan.

I Midsommarkransen är det omvända som gäller, men med samma grupp människor bakom. Där ska det överklagas mot den skola som planeras bakom Hägerstens brandstation. Där finns nu en tillfällig förskola i form av barackpaviljonger samt ett slyigt område bredvid Tellusborgsvägen som ser ut som en igenväxt tomt av buskar.

Varför skolan ska överklagas har jag inte riktigt förstått, men det pekas också ut bostäder i området, underförstått som något extra ondskefullt. Att hyresvärdar i samma områden ska pröva smärtgränsen för hyreshöjningar, protesteras det knappt alls mot. Men det kanske ses som positivt, då priset på bostadrätter i området kan gynnas?

Det är lätt att övertala folk att skriva under protestlistor, men vad är alternativet om det inte byggs alls? Varför inte i stället försöka påverka det som byggs i positiv riktning så att det blir bra för så många som möjligt.

Tommy