(rubrik saknas)

Jakobsbergs gård i Bredäng, söker stöd hos Kulturförvaltningen varje år. Nu denna gång har gården fått 33 000 kronor mindre i stöd. Kulturstrategerna har också en alldeles egen syn på vad man kallar kultur och vill inte att gårdens traditionella midsommarfirande (ett väldigt stort arrangemang) ska kallas för kultur.

Inte heller det återkommande Wåffelbruket. Detta för att det är ett återkommande fenomen. Däremot är bild- och scenkonst kultur. Ett väldigt snävt fält, när så mycket är kultur.

För vår del är ju bara det faktum att denna fina gamla Jakobsbergs gård finns ett stort kulturarv!

Styrelsen och husfrun kämpar dagligen för att det måste finnas pengar till verksamhet och drift. Man hyr ut gården till alla föreningarna som ligger under samma tak, man hyr ut till bröllop, dop, begravningskaffe och andra verksamheter använder sig av gården. Man måste ha pengar till löner inte minst.

Det skulle väl då vara rättmätigt att slippa sådana här tillfällen att bli missförstådda, och få de pengar man har rätt till.

Vänsterpartiet Skärholmen