ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

19 hästar och deras ryttare i Riddersvik, vid Hässelby Villastad, kan andas ut.

”Vi kommer inte att välja ett byggalternativ som riskerar hästverksamheten”, säger borgarrådet Joakim Larsson (M), tillika ordförande i exploateringsnämnden. Raskt ströks byggandet av 200 bostäder som skulle ha gett staden en vinst på 140 miljoner kronor.

”Vi vill bygga med förnuft, inte hus till varje pris och nybyggen på varje grön plätt”, säger Joakim Larsson, vidare.

Om förnuftet hade fått råda i Örby, skulle även invånarna där kunnat andas ut för länge sedan. 2007 anvisade exploateringskontoret parkmarken vid Utkiksberget till Veidekke bostads AB. 13 kedjehus ska byggas, vilket medför att Örbys enda pulkabacke försvinner, ädellövskog som redovisas i stadens ekodatabas skövlas och barngrupper på förskolan tvingas åka iväg när intilliggande parkmark bebyggs.

Stockholms stad har nu drivit ärendet ända upp till mark-och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt. Stadens tjänstemän menar att det ligger i allmänhetens intresse att de 13 kedjehusen byggs, att bevara grönområdet och pulkabacken är ett särintresse.

1 034 namnunderskrifter och 41 yttrande mot bygget viftas bort av stadsbyggnadskontoret – allmänheten förstår inte att det är en protest mot bygget i pulkabacken som de har skrivit på!?

Under hela den här långa tiden som striden om Örbystråket har pågått har vi inte kunnat skönja ett uns av förnuft hos Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) eller biträdande stadsbyggnadsdirektör Arne Fredlund (M). Här ska det byggas till varje pris utan rim och reson, på en av Örbys sista kvarvarande gröna plättar.

För 19 kusar i Hässelby Villastad avstår staden att bygga 200 bostäder, i söderförorten Örby säljer staden ut ungarnas enda kvarvarande pulkabacke till ett privat byggbolag för att bygga 13 kedjehus. Snacka om sunt förnuft!

Gladys Doms

ANNONS