(rubrik saknas)

Om skolan har råd att renovera och ge datorer till alla elever borde skolan också ha råd till resurslärare för barn med till exempel dyslexsi.