(rubrik saknas)

Stockholm växer i en aldrig skådad takt. Varje år ökar antalet nya invånare med nästan 40 000 personer. Inflyttningen är stor, men födelsetalen är också höga. Det är någonting som vi Moderater på Kungsholmen är stolta över. Dels för att människor väljer att arbeta och bo på Kungsholmen och dels för att många ser Kungsholmen som en barnvänlig stadsdel. Det pekar på att Alliansens satsningar på fler platser inom barnomsorgen och kvalitetslyften i skolan är rätt väg att gå.

Dock finns det fortfarande en hel del kvar att göra. Vi vill att barngrupperna ska vara anpassade så att varje barn får den omsorg och den utveckling barnet behöver. Personalen ska vara kompetent och personalstyrkan dimensionerad efter behov. Det är också viktigt att lokalerna och utomhusmiljöerna är anpassade för just barn. Sedan Moderaterna övertog ansvaret att leda Stockholms stad tillsammans med övriga Allianspartier har flera nya förskolor och skolor öppnat på Kungsholmen. Vi klarar också platsgarantin i år, vilket är glädjande. Samtidigt vet vi att barngrupperna och skolklasserna är för stora i förhållande till personalstyrkan på sina håll. Det vill vi förändra genom att öka anslagen till barnomsorgen och skolan. Vi vill att varje barn ges den bästa barnomsorgen och skolan oavsett var på Kungsholmen man bor. Föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan eller i skolan och personalen ska må bra och känna uppskattning för deras fantastiska insatser.

Kungsholmsmoderaterna