ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Vi har haft synpunkter på Gullmarsplan länge” den 11 december:

Maria Sandberg hävdar att det finns drag av inkompetens och ett ointresse hos politiker i allmänhet och mig i synnerhet när det gäller politiska beslut kopplade till situationen kring Gullmarsplan. Så är givetvis inte fallet. Jag och flera med mig jobbar helhjärtat för att förbättra Gullmarsplan.

Men, och det är viktigt att påpeka, det går inte att åtgärda med ett penndrag. Situationen är oacceptabel, men har sina givna anledningar. Många år av att inte ha Gullmarsplan högre upp på stadens lista har inneburit tuffa prövningar, framför allt för alla oss som bor i närområdet. Jag har själv följt Gullmarsplans utveckling på nära håll och frustrerat konstaterat att politiken här inte haft en tillräckligt hög ambitionsnivå. Det är dags att ändra på det nu.

Jag ger Maria Sandberg rätt i att Alliansen i Stockholm kunde ha gjort mer. Men diskussioner om vem som bär ansvaret, kommer inte att lösa Gullmarsplans nuvarande problem. Pajkastning kopplat till gången tid är i sig destruktiv. Där­emot ska vi dra lärdom av det som har hänt. Sedan jag tillträdde som ordförande för Moderaterna i Enskede-Årsta har jag därför sett som min uppgift att identifiera sårbarheten i systemet och med detta som utgångspunkt utformat politiska förslag som verkligen har potential att göra avtryck i vardagen.

Till skillnad mot oppositionen i Stockholm, har vi moderater tillsammans med näringsliv, polis och socialtjänst lyft Gullmarsplan som en av de platser som måste prioriteras. Efter min förra artikel har flera hört av sig med synpunkter och konkreta förslag. Vi vill därför tillsammans med alla er ta fram förslag för ett starkt och hållbart Gullmarsplan. Bestående förändringar växer sig starka via politiska beslut som formas med hjälp av de människor som berörs allra mest.

För att bredda anslaget inbjuder jag här och nu Maria Sandberg och alla er som har hört av er kring Gullmarsplan till ett rundabordssamtal våren 2013. Det är betydligt mer konstruktivt att i lugn och saklig ton diskutera möjligheter med varandra, än att i hårda angripa de som inte delar exakt samma vision.

Det är bara tillsammans vi gör det möjligt för det nya Gullmarsplan.