(rubrik saknas)

2013 är det 100 år sedan Willy Brandt (1913–1992) föddes. Han är en av flera politiker i världen som under en period av sitt liv har levt som flykting i Sverige. Här – i en vanlig funkislänga på Finn Malmgrens väg 23 i Hammarbyhöjden – bodde familjen Frahm, sedermera känd som Willy Brandt.

Han började sin karriär som journalist, jagad av Gestapo och övervakad av den svenska säkerhetspolisen. En plakett i entrén påminner om den berömde hyresgästen. Den legendariske förbundskanslern i dåtida Västtyskland, som fick Nobels fredspris 1971, har också fått en egen park (Willy Brandts park).

Detta firas på en mängd håll både innan -och utanför Sveriges gränser. Det blir säkerligen visningar, föredrag och temadagar med Brandt i fokus under det kommande året.