ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Man kan konstatera att det i en fastighet finns fyra olika kategorier av människor vid en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.

w De som enbart är ute efter att tjäna pengar genom att sälja sina lägenheter och sticka på en gång. De skiter fullständigt i hur föreningen klarar sig i framtiden.

w Småpåvarna som vill ”påverka boendet” dvs är maktgiriga och vill härska över sina grannar. Det är dessa som senare kommer att utgöra föreningens styrelse utan att ha en aning om vad en styrelse egentligen ska göra och vad fastighetsskötsel innebär på riktigt. Men man kan ju alltid spela att man är kompetent och det låter ju tjusigt att ha ett styrelseuppdrag.

w Köper fast de egentligen inte hade tänkt eller velat det från början. De känner sig tvungna att haka på för att inte hamna i en ofördelaktig sits. Det är denna kategori som är majoriteten.

w De som inte kan eller vill köpa sina lägenheter och därför blir hyresgäster i antingen första eller andra hand. Dessa jagas sedan bort en efter en genom olika former av trakasserier från småpåvarna.

Själv tillhör jag den sistnämnda kategorin då jag bor i andra hand och inte på något sätt haft möjlighet att påverka min situation och får nu utstå mycket lidande. Sedan ett par månader tillbaka har jag inte ens tillgång till tvättstugan i fastigheten längre enär styrelsen har låst mig ute därifrån på tvivelaktiga grunder som de sedan inte kan stå för.

Jag har hamnat i detta helvete utan att be om det själv. När jag flyttade in ägdes huset av allmännyttan och det var jättebra att bo här. Ville bara berätta hur det egentligen är att bo i en ombildad fastighet när ombildningskonsultens arvode är utbetalt och det har gått några år.