(rubrik saknas)

Svar på insändarna ”Nu lämnar jag Årsta” och ”Ju snabbare det byggs på Årstafältet desto bättre” den 20 november:

Peter, det är inte snällt av dig att tvinga Jocke att flytta från Årsta. Det är heller inte så att det bara är grönområdet Årstafältet som är utrotningshotat. Det handlar om praktiskt taget varenda kvarvarande grön plätt runt om i hela Stockholms kommun som hotas av betongisering. Allt för att stadshuspolitikerna ska klämma in 100 000-tals människor innanför kommungränsen för att kunna skryta ute i Europa med Stockholm som en mångmiljonstad. Samtidigt som resten av Sverige utarmas på alla resurser.

För att genomdriva detta används nu hur odemokratiska medel som hest för att rasera Stockholms miljö- och kulturvärden. Birgitta Adolfsson är värd all heder för allt sitt ideella arbete för att bevara den landskapspark på Årstafältet som med stor politisk enighet beslutades om i början av 2000-talet.

En överenskommelse med boende i Årsta och Östberga som samma politiker under de senaste åren skändligen har svikit.