(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vi kräver hyresstopp och fler hyresrätter” den 23 oktober:

Alliansen i Stockholm har ökat takten i bostadsbyggandet, men vi skulle behöva bygga ännu fler bostäder. Under förra mandatperioden byggde vi över 15 000 nya bostäder och då röstade vänstern och oppositionspartierna S och MP, gemensamt eller enskilt mot hälften av dessa bostäder som byggdes.

Under denna mandatperiod har Alliansen ökat takten och kommer att bygga 20 000 nya bostäder under åren 2011–2014. Det byggs faktiskt rekordmånga bostäder i Stockholm nu.

Insändarna från (V) tror att hyresstopp innebär flera bostäder, vilket knappast sker, och då kommer i stället färre byggare att vara intresserade av att bygga nya bostäder. Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har gett många tusen människor större inflytande och ett bättre boende i sitt område. Myten om att dessa omvandlade lägenheter ”försvinner” och skapar bostadsbrist är felaktig.

Det har däremot skapat ekonomiska resurser för våra kommunala bostadsbolag att renovera gamla bostäder och att bygga nya bostäder. Det är bra att Kista Torn nu byggs med attraktiva bostadsrätter, så att fler människor flyttar till Kista för att arbeta här. I Kista Gård byggs det flera tusen nya bostäder och det är jämnt fördelat med hyresrätter och bostadsrätter. I Husby och Akalla finns också planer på att bygga.

Beträffande påstående om att ombildningar i Husby (inga ombildningar har skett) och Akalla gjort att hyresrätterna försvunnit stämmer ej. I Akalla är fortfarande cirka 40 procent hyresrätter och i Husby är 80 procent hyresrätter. Behovet av både studentbostäder och små billiga bostäder är stort i våra områden och därför jobbas det intensivt med att få fram fler sådana bostäder. Tillfälliga bostäder har levererats i tomställda äldre hus i Järvaområder de senaste åren och vi kommer att leverera ytterligare bostäder framöver.

Bo Sundin (M), ordförande

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd