ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Västertorps simhall ska vara tillgänglig för alla” den 20 november:

Vi beklagar det inträffade och har omedelbart sett över varför hissen inte fungerat. Västertorps sim- och idrottshall invigdes 1970 och är en av flera simhallar som har ett renoveringsbehov. Stockholms stad genomför en omfattande renovering av äldre simhallar för att kunna erbjuda fortsatt goda sim- och motionsmöjligheter.

I höstas återinvigdes Farsta sim- och idrottshall, tidigare var det Tensta som fräschades upp och nu står Åkeshovs sim- och idrottshall på tur. Eftersom hallarna är gamla, och i flertalet fall slitna, blir renoveringarna både tidsödande och kostsamma. Nyckelfunktioner som vattenrening och ventilation måste bytas ut mot modernare och mer energibesparande alternativ.

Tillgänglighetsfrågorna har mycket stor betydelse när hallarna renoveras. I exempelvis Farsta har tillgängligheten förbättrats markant och den inriktningen gäller givetvis för alla kommande projekt.

För Västertorps del kan inte någon exakt tidpunkt för renoveringen anges. I väntan på besked fortsätter förvaltningen att förbättra tillgänglighet och service. De problem som beskrivs gör vi nu allt vi kan för att minimera. Det ska vara enkelt, tryggt och hälsofrämjande att besöka stadens simhallar.