ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Stockholm är inte en jämlik stad där alla invånare erbjuds samma förutsättningar att må bra, utvecklas och nå sina drömmar. Segregationen är starkt bidragande till detta. Var du bor påverkar dina möjligheter i livet. Det är djupt problematiskt och utgör en politisk utmaning – stadsbyggandet blir en politisk fråga.

Segregationen förstärks fortlöpande, bland annat genom att redan ekonomiskt starka stadsdelar skyddar sin identitet och sin socioekonomiska profil genom att säkerställa att kompletteringsbebyggelse består av samma typ av byggnader för samma socioekonomiska kundsegment.

På tio år har 6 000 hyresrätter försvunnit i Hägersten–Liljeholmen. År 2001 fanns knappt 22 000 privata och kommunala hyresrätter. 2011 hade siffran sjunkit till knappt 16 000. Den största minskningen finner vi i Gröndal och Fruängen där minskningen uppgår till 58 respektive 65 procent. Följden av denna utveckling är en alltmer segregerad stadsdel där våra ungdomar och människor med begränsade ekonomiska resurser får allt svårare att efterfråga de bostäder som erbjuds.

Vi socialdemokrater lägger ansvaret för denna utveckling på den borgerliga majoriteten i Stockholms stad och deras ideologiskt präglade bostadspolitik, med omvandlingar av hyresrätter till bostadsrätter och det stora byggandet av bostadsrätter, som starkt bidragit till segregationen.

Ett sätt att motverka den ökande segregationen i Stockholm är, förutom att stoppa omvandlingarna av hyresrätter till bostadsrätter, att bygga bostadsområden med blandade upplåtelseformer där människor från alla samhällsklasser kan mötas.