ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Skolan ska väcka nyfikenhet och ge kunskap. Skolan ska utröna varje individs särskilda talang. Skolan ska inte gallra bland de elever som lyckats gissa, pricka eller memorera rätt, på grund av att vuxna vill undslippa engagemang i att leda rätt individ till rätt yrkesutbildning. Skolan ska inte lära barn ett korrupt beteende.

Men dagens betygsskola sänker tyvärr nivån på kompetensen i vårt samhälle. Kunskap kan inte förmedlas med hjälp av betygshets. Skolan ska ägna sig åt kunskapsförmedling på riktigt, att ”vaska fram” sanningen om varje individs särskilda intresse och talang. En förutsättning är då att lärare inte används som instrument för att sätta betyg utan endast till att undervisa och inspirera.

I dag är dock undervisning, som ju är essentiellt för kunskapsförmedling, det minst prioriterade. Det viktigaste i den Björklundska skolan är proven och betygsättningen. Prov återanvänds och hemlighålls och eleverna får inte, som alltid tillämpats i klassisk undervisning, gå igenom svaren för att relatera till vad han/hon inte har förstått.

Nej, i dag är huvudsaken att gallra ut elever. Kunskap har blivit sekundärt. En totalt inspirationslös skola utan mål och mening. Undra på att ungdomar mår dåligt.

Alla vuxna i min bekantskapskrets hjälper nätterna igenom sina barn med läxor till exempel inför ”korvstoppningsprov”. Lärare menar att betygsmålen är omöjliga att uppnå. De elever som ingen hjälp har slås ut. Lärarna har inte tid med mer än att klassificera provresultaten i rätt betygskolumn.

Mitt barns lärare testade sin klass genom att på en lektion ställa samma frågor till eleverna som de besvarat dagen innan på ett ”korvstoppningsprov” och icke överraskande kunde de dagen dagen efter inte svara rätt på EN enda fråga. Likafullt sattes betyg utifrån resultatet på provet!

Att vara lärare i dagens skola klarar vem som helst. Så varför en lärarlegitimation?