(rubrik saknas)

Jag undrar vad vitsen med segway är. Man står på en maskin med två hjul och far fram på gångvägar, parkvägar och grusvägar där man knappt kan gå. Man kommer tio femton i rad. Man får ingen form av motion och man blockerar vägen för alla som går på gångvägarna. Om man inte orkar gå kan man hålla sig borta från gångvägar.

De som använder detta helt onödiga fordon är unga friska starka personer som influeras av något nytt. Jag ber er, håll er på cykelbanor eller vid vägkanten eller ännu bättre, cykla, promenera eller jogga. Det är både billigare och nyttigare. Var finns njutnigen att som en latoxe stå rakt upp och ned och köra fram och irritera gångtrafikanter? Vad får ni ut av detta? Jag förstår det inte.