(rubrik saknas)

När området Mårtensdal bebyggs med nya bostadshus bör en motsvarande utveckling ske på Hammarbysidan. Om vi låter Hammarbyvägens södra sida kantas av nya bostäder skapar vi en tryggare miljö mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden.

I förlängningen bör Hammarbyvägen utvecklas till en stadsgata, snarare än den genomfartsled den är i dag. Kanske kan det till och med bli små uteserveringar längs vägen?

Det är hög tid att påbörja arbetet med att knyta samman två populära stadsdelar, som i dag är alltför skilda åt!