(rubrik saknas)

Friidrott är en av de största idrotterna i Sverige och Stockholm är det nationellt främsta distriktet med stora idrottsframgångar, mycket populära evenemang och här finns de ledande klubbarna. Vår idrott lockar många olika grupper av individer och är mycket jämställd.

Vi har i dag en mycket kvalitativ verksamhet, men för att vi ska kunna fortsätta med detta är det nödvändigt att alla grenar kan utövas på våra arenor. Vi har fått oroande signaler om att det från fotbollen finns intresse av att eventuellt lägga konstgräs på Enskede IP.

För oss inom Stockholmsfriidrotten är det absolut oacceptabelt då det skulle utestänga utövande av flera kastgrenar från denna viktiga idrottsplats. Vidare är gräsmattan även en viktig verksamhetsyta för uppvärmning, nedvärmning och olika övningar. Vi anser att det är nödvändigt att bevara naturgräset på viktiga Enskede IP. Det är omfattande friidrottsverksamhet på idrottsplatsen under stora delar av året med framförallt utövare från Hammarby IF.

Från år 2015 har Hammarby IF som målsättning att vartannat år använda idrottsplatsen för någon form av SM-tävling vilket är viktigt för att profilera Stockholms som idrotts- och evenemangsstad.

Under flera år har underhållet på Enskede IP varit under all kritik. Det är nödvändigt att under de närmaste åren satsa resurser på underhåll och utveckling.