(rubrik saknas)

För en tid sedan försökte den lilla kommunen Sala få till ett förbud mot tiggeri, men enligt länsstyrelsen skulle ett förbud vara ”en för stor inskränkning i den enskildes frihet”, så det kunde inte genomföras.

Det är anmärkningsvärt att det blev aktuellt på en så liten plats, där tiggeri inte borde vara något större problem, jämfört med i storstäderna. I Stockholm ser man tiggare nästan överallt både i stan och i många förorter, vilket är olustigt.

Man får inte vara i fred i tunnelbanan och på pendeltåg. Flera gånger om dagen råkar jag ut för tiggare i tågen – med eller utan instrument.

Polisen kan tydligen inget göra, och justitieministern tycks inte ta det på allvar. Är det rimligt att vårt land ska vara en fristad för, i många fall, organiserade tiggare? Det är ohållbart och borde vara olagligt.