(rubrik saknas)

Sedan den 10 juli 2011 är det förbjudet att skräpa ned på allmän plats. För den som låter blir att ta hand om sitt skräp blir det böter.

Det finns dock undantag i lagstiftningen. För den som slänger bussbiljetter, tuggummin, godispapper och cigarettfimpar blir det inga böter. Detta kan leda till att nedskräpningslagen blir mindre effektiv.

Tobaksrelaterade produkter som cigarettfimpar, cellofanpapper och cigarettpaket utgör i dag nästan hälften av allt skräp i stadsmiljöer. En cigarettfimp som slängs beräknas påverka omgivningen i två till fem år om ingen plockar upp den.

Håll Sverige Rent gjorde en undersökning 2005 som visar att 750 miljoner fimpar årligen slängs på marken bara i Sverige.

En del av lösningen för att få renare och finare miljöer är att behandla cigarettfimpar precis som allt annat skräp. Det ska kosta för den som förstör vår gemensamma miljö.