(rubrik saknas)

Onsdagen den 28 november klockan 18–20 är det samrådsmöte i Solbergaskolans matsal om byggplanerna för kvarteret Månstenen i utkanten av Solbergaskogen. Detta är en fråga som har engagerat boende långt utanför Älvsjös stadsdelområde och protesterna mot detta är också många och välgrundade.

Vi är många som vill kämpa för en skog som har mycket stora naturvärden och stor betydelse för ett område som just nu förtätas intensivt. Vi är också många som förstår rimligheten i av att ynka 60 lägenheter inte kan prioriteras på bekostnad av den viktiga skogens funktioner.

Vi måste tänka framåt – vi kommer att behöva vår skog även i framtiden. Därför tänker vi fortsätta att kämpa för denna viktiga skog. Hoppas att vi ses i Solbergaskolan den 28:e.