(rubrik saknas)

I mer än 60 år har min soptunna stått på tomten utanför mitt garage. Numera har staden infört en viktbaserad soptaxa och plötsligt har min sopmängd ökat utan synbar anledning.

När jag tittar i soptunnan finner jag att ett flertal soppåsar har dumpats av andra villaägare som tydligen inte anser sig ha råd att betala för den nya taxan.

Mälarhöjden är ett välmående samhälle med miljonvillor, flotta bilar och andra lyxiga prylar men tydligen är inte samhället så välmående som fasaden visar eftersom man inte anser sig ha råd att betala för sina egna sopor. Höga lån och ingen amortering vilseleder många villaägare och bakom fasaerna lurar armodet.

Det är inte bara soporna som stinker i detta sammanhang. Tv-programmet Lyxfällan skulle säkerligen kunna finna aspiranter i vårt villaområde.

På tal om soptunnor finns det all anledning att uppmana de villaägare som permanent ställer sina tunnor på gatumark att flytta in dessa på tomten eftersom det är förbjudet att permanent etablera någonting på gatumark utan tillstånd av polisen.

Tunnorna utgör en olycksrisk och hindrar renhållning och snöröjning.