(rubrik saknas)

Äntligen har skönhetsrådet upptäckt att det byggs alldeles för mycket och för tätt i Stockholms förorter. Det byggs lägenheter som aldrig har en chans att få in solens strålar. Lägenheterna ligger så tätt att man enkelt ser in till grannen och någon privat sektor utgör knappast lägenheten längre.

Ett av skälen till det täta byggandet skall vara stadens krav på så höga ersättningar som möjligt för marken. Då byggs så mycket som det går att pressa in på så liten yta som möjligt.

När Stockholm byggde ut staden och de nya förorterna på 1940–50 talet var det bland annat för att komma ifrån trångboddheten i staden. De ansvariga planerade så att medborgarna skulle få luft och en acceptabel miljö. I dag är dessa tankar inte värda mycket för de styrande, nu gäller det att pressa in så mycket som möjligt. När ”vi” om några år upptäcker att detta byggande inte lockar människor, vem tar då ansvaret? De nu anställda tjänstemännen? Kanske de nu ansvariga politikerna?

Knappast, som vanligt är det skattebetalarna som får ta smällen. Ansvar är inte något för politiker och tjänstemän i dagens Sverige. Vi är faktiskt flera som redan i dag inser misstaget med denna vansinniga förträngning i de tidigare luftiga och sköna förorterna.

Men saklig kritik mot utbyggnaden bemöts ofta med uttryck som bakåtsträvare och att ”man” är fientligt inställd mot nytänkande. Undrar vem som får rätt?