(rubrik saknas)

I Årstadal, Gröndal och Hägersten råder akut brist på tider i inomhushallar under vintern. Det finns många föreningar med barn och ungdomar som inte har möjlighet att utöva sina aktiviteter i den omfattning som barnen/ungdomarna vill.

Vi läser i tidningar och ser på TV hur barn i en aldrig tidigare omfattning är stillasittande och vilka hälsoproblem det leder till. Att i en sådan situation undanhålla en nybyggd idrottshall (om än liten) för allmänheten/föreningslivet känns väldigt underligt.

Den idrottshall jag refererar till ligger i Årstadalsskolan. Vid kontakt med skolan säger de att det inte tillfredsställande går att avskilja hallen från övriga skolan. Detta är en direkt felaktighet. Det finns en separat ingång till idrottshallen samt dörrar som är låsbara och därmed avskärmar utrymmet från den övriga skolan.

Som boende i området kan man se att det pågår aktiviteter i hallen kvällstid. Oklart vilka. Hur kan det vara möjligt för en kommunal skola att självständigt bestämma att en idrottshall inte ska vara tillgänglig för bokning av föreningar och allmänheten till stor nytta för barn och ungdomar?