(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Alkoholdrickandet måste minska radikalt” den 23 oktober:

Visst är det ett önsketänkande att det inte fanns någon sprit alls att köpa, så mycket elände som den medför vore det ju underbart.

Kanske kan vi tänka oss att återfå motboken för att på så vis minska inköpen av spriten. Det går ju inte att helt stoppa tillverkningen, enär den är en stor inkomstkälla för staten.

Men som det är nu kan vi inte ha det – med minderåriga som står en bit från systembolaget och frågar om de kan få ”hjälp” med att handla ut.

Och under rusets gång så blir de rånade på både pengar, klockor och årskort på tunnelbanan.

I sämsta fall blir de slagna gula och blåa. Så akta er väldigt noga för spriten.