(rubrik saknas)

Västberga stödboende i södra Stockholm har den senaste tiden väckt upprörda känslor hos många. Stödboendet, som är en förlängning av stadens tak över huvud-garanti för akut hemlösa, har i media beskrivits som en ”behandlingsmodell” där grava missbrukare öppet tillåts fortsätta sitt missbruk.

Socialstyrelsen har aviserat en granskning av verksamheten och den politiska oppositionen har varit snabb i sin kritik.

Vänsterpartiets vice gruppledare i Stockholm, Karin Rågsjö, kallar Västberga ”en avstjälpningplats långt ute där man låter folk missbruka ihjäl sig”.

Problemet är bara att den bild som nu målas upp av Västberga stödboende inte stämmer särskilt väl överens med verkligheten. För att garantera alla människor en säng att sova i på natten införde den dåvarande borgerliga majoriteten tak över huvud-garantin år 1999. Garantin är och har varit en viktig del för att utveckla hemlöshetsarbetet. Men för de som måste lämna härbärgena under dagen när det är stängt utgör stödboenden som Västberga ett alternativ till en tillvaro på gatan.

Såväl inom Stockholms alla stadsdelar som på enheten för hemlösa finns ett stort engagemang. Arbetet bedrivs ofta i samarbete med kompetenta frivilligorganisationer, såsom Convictus, Stadsmissionen och Ny gemenskap, som också får miljonstöd av staden. Stadens vårdgaranti för missbrukare innebär att den som är motiverad snabbt ska få stöd och hjälp. Behandlingshem är det rätta för en del, öppenvård för andra. Ett nära samarbete med landstinget finns inte minst på stadsdelsnivå.

Men valet står inte mellan Västberga eller evidensbaserad missbruksvård. För den som är motiverad ska självklart alltid vård finnas. Valet står mellan Västberga eller en tillvaro i trappuppgångar, parker eller på gatan.

Trots politiska motsättningar så har vi i Stockholm tidigare varit eniga om utvecklingen av stödet till Stockholms hemlösa. Det gäller tydligen inte längre. Nu sviker Vänsterpartiet de allra mest utsatta Stockholmarna.