(rubrik saknas)

Något måste göras åt parkeringssituationen vid Högdalens centrum och Högdalshallen. Det är hårt tryck på dessa parkeringsplatser och många besökare, och speciellt kvällstid och helger är det svårt att få p-plats.

Det hela blir inte bättre av att det inte längre finns några linjer kvar som anger parkeringsrutor och bilar parkeras huller om buller. För något år sedan planterades det träd på parkeringen som absolut är positivt, men måste det vara en stor plantering runt trädet med järnstaket? Det gör att vissa parkeringsrutor inte är så djupa.

Nej, något måste göras åt parkeringen och det behöver inte kosta många kronor att måla upp linjer för p-rutor.