(rubrik saknas)

Trafiken runt Liljeholmstorget är minst sagt rörig och bilisterna använder signalhornen med både energi och frenesi. Som boende vid Liljeholmen tycker jag att det är extremt störande med allt tutande utanför.

Jag kan köpa att det aldrig kan bli tyst när man bor i en storstadsregion, men signalhornet är till för att påkalla uppmärksamhet vid fara, inte för att uttrycka sitt missnöje över andras bristande körförmåga.

Det finns ett stort p-garage att använda men folk kör in på torget av ren lathet. Endast nyttotrafik borde vara tillåten på torget.