(rubrik saknas)

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tagit tillbaka det beslut om utvecklingen av Edö som fattades i april i enighet med Alliansen.

Det är ju S, V och MP som styr och man säger sig inte kunna fatta nytt beslut om Edös framtid förrän i november, vilket innebär stor oro för alla boende på Edö i ytterligare sex månader, att nyckelpersonal slutar och att ingen ny vill börja när man inte vet vad som gäller och ökade kostnader i en redan snål budget för äldreomsorgen i Farsta som redan nu visar stort underskott.

S, V & MP tar inte ansvar för sina löften om stora satsningar på äldreomsorgen!

Lisa C