ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

…är den mamma som cyklade på Ljusnevägens gångbana med sina två döttrar. Eftersom du inte stannade så gör jag så här: 3 kap. §12: ”Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas.

Denna förordning trädde i kraft den 1 oktober 2014. Det betyder att du inte får cykla på gångbanan. Sedan kan du kanske förklara det olämpliga i att din dotter skrek: ”Var det så svårt att hoppa ner från trottoaren.

Lars & Irene Grafling, fortfarande pigga pensionärer