(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Har ni som röker ingen självkritik” den 31 mars:

Det är inte bara rökare som luktar. Har du träffat en person som tror att hen kan dölja att det dracks en hel del sprit igår genom att äta vitlök, tabletter med mera? I min näsa luktar det värre än före detta rök!

Jerker