(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Betyg från fyran slår ut ännu fler elever” den 17 mars:

Det är dåligt med motargument i denna betygsdebatt. Men vi föräldrar vill ha betyg, det ger en tydlighet i kunskapen som inhämtats. Ett kvartssamtal säger inget. Lärarna har alltid varit emot betyg för detta blir samtidigt en kvittens på deras duglighet!

Lennart, förälder