(rubrik saknas)

Planerade hus kan omplaceras. Till exempel ska byggplatsen för det gigantiska Tellus tower, vid Telefonplan, på försvarsmaktens inrådan, flyttas en liten bit. I Gubbängen försvarar sig boende mot att en 27 meter hög betongmur ska lägga kulturklassade bostadskvarter i dyster skugga. För ren betongyta är vad det spektakulära osthusets baksida består av ovanför markplanet. Placeringen är dessutom planerad till platsen för en liten parks sista träd. Låt osthuset, likt Tellus tower, göra en liten förflyttning på ett hundratal meter. På ängen mot Örbyleden skulle osthuset rent av kunna bli en pärla i framtida futuristiska kvarter.

Georg Psilander