(rubrik saknas)

Alla ni självgoda förare som alltid ska tränga er före bussen när den startar från hållplats. Enligt trafiklagstiftningen har bussen företräde. Trafikanter bakom ska stanna helt om så krävs, när fartgränsen är 50 kilometer i timmen eller lägre.

När bussen blinkar så bromsa i stället för att gasa.

Kollektivresenär