(rubrik saknas)

Det som göms i snö kommer upp i tö, den ramsan känner vi igen. I år har det kommit upp otroliga mängder hundbajs, stora och många högar som ligger längs gångvägarna. Örneholmsslingan där många dagisbarn rör sig är särskilt utsatt.

En tydlig skylt med uppmaning till att plocka upp efter hunden efterlyses att sätta på lyktstolpar som en påminnelse, om det är svårt att komma ihåg. Ingen tycker väl om att ha hundbajs på skorna!

Hundägare