(rubrik saknas)

Redan vecka 33 beskrev jag det obefintliga underhållet runt trappan mellan Turingevägen och Gamla Magelungsvägen i Örby såväl sommar som vinter.

Denna säsong har fortsatt i samma stil. Snön har inte skottats i trappan som efter några dagar får samma lutning som hoppbacken i Falun. Åtminstone en fallolycka med ryggskada som följd har inträffat. Före och efter trappan har en sluttande isbana utvecklats efterföljd av en hög snövall som omöjligen kan passeras av en äldre person.

En höftfraktur kostar sexsiffriga belopp för samhället att behandla. Kanske rena vinsten om man snöröjer i stället? För mig är det en gåta att många unga, starka personer går sysslolösa samtidigt som våra gator och parker förfaller.

Janne