(rubrik saknas)

Svar insändaren Sänkta löner ger inte färre tiggare, den 17 februari:

Varken högerpolitik eller ”schysta villkor” betyder något. Liberala värderingar står upp för varje arbetstagare och -givare att förhandla om, schysta, villkor.

Efterfrågan är något som aldrig saknas i en ekonomi. Människor vill alltid ha mer, och alltid ha bättre. Det har lett till en enorm belåning både privat och offentligt över hela världen. En ekonomi växer som ett resultat av kapitalinvesteringar i ny teknik och nya idéer. För att detta ska ske krävs kapital, riskvilja, kompetens och ett gott företagsklimat. Sverige har alla dessa delar utom en sund arbetsmarknad.

Äldre generationer har röstat fram lagstiftning som stänger ute alla som inte heter Svensson eller Andersson och redan fyllt 35. Dessa personer är ofta överbetalda relativt deras kompetens och gör att personer under 25 inte har råd med ett enda bio- eller restaurangbesök utan att tigga från sina föräldrar. Därtill blir de kallade lata.

Det finns ingenting schyst eller solidariskt med detta. På det stora hela blir arbetsmarknaden sämre med minskad effektivitet, inlåsningseffekter, utestängning av människor med lägre kompetens, ovilja från arbetsgivare att anställa och avtal ”under bordet” som följd.

Mikael Öhman